#
Colaboratori

#Începuturile 1975-1978

Dezvoltarea economică a României postbelice a impus cu tărie dezvoltarea industrială şi ocuparea în întregime a forţei de muncă disponibile. Astfel, datorită dezvoltării cu preponderenţă a industriei miniere şi a industriei grele, în oraşul Baia Mare s-a simţit o nevoie acută de ocupare a forţei de muncă feminine. Acest lucru a generat proiectarea şi executarea întreprinderilor cu profil de activitate feminin. Astfel, în 1974 se aprobă proiectul de investiţie Fabrica de confecţii Baia Mare sub coordonarea directă a Întreprinderii de Confecţii MONDIALA Satu Mare. Sfârşitul anului 1975 marchează terminarea perioadei de calificare a forţei de muncă şi coincide cu terminarea construcţiei fabricii şi darea ei în folosinţă. Astfel, la 15 decembrie 1975, în industria românească apare o nouă firmă de confecţii şi anume, Fabrica de Confecţii Baia Mare cu un număr de 1100 angajaţi şi o producţie destinată fondului pieţii precum şi timide încercări la export (pe relaţie URSS). Producţia de export ajunge în 1978 la o pondere de 2% din volumul unei producţii de circa 150 mil lei.

ConfstarnnnnnnnnnnnConfstar

#Dezvoltarea 1978 – 1989

Începe o perioadă de dezvoltare şi mărire a capacităţilor de producţie prin realizarea în 1980 a investiţiei de la Sighetu Marmaţiei cu un număr de aproximativ 800 angajaţi şi o producţie destinată atât fondului pieţii, cât şi exportului pe pieţele estice şi asiatice (URSS, Irak). În 1985 începe dezvoltarea şi în Baia Mare cu noul corp de clădire destinat atât producţiei cât şi pregătirii şi formării loturilor. La sfârşitul anului 1989 nivelul producţiei era de 500 mil. Destinată în proporţie de 13% exportului şi realizată cu un număr de aproximativ 2400 de angajaţi. Produsele exportate ajungînd în SUA, URSS, Franţa, Anglia, Irak, Libia, Italia, Germania, Suedia. Dintre firmele cu care am colaborat putem aminti: PLAY-IT-AGAIN - SUA, NAF NAF - Franţa, INCOM - Italia, STEILMAN-Germania, HABITEX - Belgia etc. Gama de produse era foarte diversificată atât ca sortimente cât şi ca ţesături (pantaloni, rochi, fuste, bluze, cămăşi, jachete, blezere, fuste).

ConfstarnnnnnnnnnnnConfstar

#Tranziţia 1990-1995

Este momentul când fabrica din Sighetu Marmaţiei se desprinde de SC CONFSTAR SA, şi se transformă în societate comercială, reducându-se, astfel, capacitatea de producţie a societăţii. Se diversifică structura sortimentală introducându-se în fabricaţie produsele de îmbrăcăminte exterioară precum blezere, jachete stofă, paltoane. La începutul anului 1995 societatea avea întreaga producţie destinată exportului, având ca partener firma Habitex International, căreia îi producea aproximativ 30.000 bucăţi confecţii textile / lună cu un număr de aproximativ 1700 de salariaţi. Exportul ajunge la 93% din totalul producţiei marfă, de aproximativ 5,5 miliarde lei.

#Firmă cu capital privat din 1995

La fel ca şi alte firme de stat SC CONFSTAR SA porneşte pe calea privatizării. Angajaţii beneficiind de prevederile Legii 58/1991 (Metoda M.E.B.O.) se decid să facă efortul de a prelua acţiunile firmei. SC CONFSTAR SA devine una dintre firmele private, cu capital românesc, desoebit de importantă în judeţ. La data de 26 iunie 1995, firma devine Societate Comercială cu capital privat. Capitalul social de peste 2,2 miliarde lei este cumpărat de cei 845 salariaţi-acţionari ai societăţii. Începe retehnologizarea societăţii prin achiziţionarea de utilaje speciale ca: maşini cu două ace, maşini de butoniere, automate pentru executat buzunare, malini de montat periniţe, de montat mâneci etc. Două linii tehnologice pentru finisat: Bryssai şi Indupress, maşini de termocolat, mese automate de şpănuit, precum şi sistemul de proiectare tehnologică asistată de calculator. În anul 1997 se măreşte capacitatea de producţie cu încă patru formaţii de lucru şi un sistem modern de transport şi depozitare a produselor prin finalizarea investiţiei numită COCO. În acest fel CONFSTAR SA reuşeşte în prezent să producă confecţii de o mare diversitate şi complexitate. În perioada 2000-2005, CONFSTAR SA s-a clasat pe locuri fruntaşe atât în topul judeţean al firmelor precum şi în topul naţional. În anul 1995, societatea s-a situat în topul judeţean pe primul loc la intreprinderi foarte mari, industrie uşoară, iar la export pe locul II în domeniul textil.

#####
#
Copyright 2007 - SC Confstar SA Baia Mare - Toate drepturile rezervate